Etisk standpunkt

Som dokumentarfotograf har jeg et stort ansvar i forhold til at repræsentere de mennesker og den virkelighed jeg møder. Derfor gør jeg en lang række etiske overvejelser i mit arbejde. Alt fra hvilket bias, jeg, som individ, har med mig, hvordan temaet tidligere er repræsenteret i mediebilledet til spørgsmålet om historien og billederne kan bringe den portrætterede i fare eller udsætte dem for uønsket opmærksomhed. Jeg tager derfor afsæt i en traumeinformeret journalistisk praksis for at passe på alle involverede.

Da mit arbejde bygger på de dokumentariske traditioner, er alle mine billeder og fortællinger skabt i den oplevede virkelighed uden kunstig intelligens (AI). Ingen af billederne på hjemmesiden er således digitalt manipulerede eller AI-generede. Jeg behandler billeder i forhold til farver, kontraster og beskæringer. På fotografi, der er optaget analogt, fjerner jeg støv og ridser, men jeg hverken flytter, tilføjer eller fjerner elementer.

Jeg stræber efter at formidle historierne, tro mod den virkelighed de portrætterede og jeg oplever. I tæt samarbejde med stærke faglige sparringspartnere sikres historiernes troværdighed. Min ambition er at bidrage til, at vi kan træffe demokratiske beslutninger på baggrund af menneskelige indsigter på et oplyst grundlag. At vi passer på hinanden og det samfund, vi er en del af.